OKI Storingsformulier Nederland


PHP FormMail Generator - A free tool to create ready-to-use web email forms with file upload, auto-response email, and dependent dropdowns.


(enkel in te vullen indien u een contract hebt)

Ik heb een Smart Managed Page Contract

 1. (eindgebruiker)
 2. (eindgebruiker)
 3. (eindgebruiker)
 4. (eindgebruiker)
 5. (locatie van de printer)
 6. (locatie van de printer)
 7. (locatie van de printer)
 8. (locatie van de printer)
 9. (eindgebruiker)

 10. (menumap, aankoopbewijs, afdrukvoorbeeld, ...)
 11.  :: ::

Indien blijkt dat het opgegeven adres waar de defecte printer aanwezig zou zijn niet correct is, is OKI gemachtigd de kosten hiervoor door te berekenen.